Τι είναι η Διαταραχή Ύπνου λόγω Εργασίας σε Βάρδιες (SWSD);

Η SWSD είναι μια διαταραχή του ύπνου που επηρεάζει τους ανθρώπους που εργάζονται συχνά σε βάρδιες ή τη νύχτα. Περίπου το 20% του εργατικού δυναμικού στις χώρες του δυτικού κόσμου απασχολείται σε κάποια μορφή εργασίας σε βάρδιες. Τα ωράρια αυτά, που συνήθως είναι από τις 10.00 μ.μ. έως τις 06.00 π.μ., εναντιώνονται στο φυσικό κιρκάδιο ρυθμό ύπνου/εγρήγορσης του οργανισμού μας.

Η  SWSD συνίσταται σε ένα σταθερό και επαναλαμβανόμενο μοτίβο της διακοπής του ύπνου, που προκαλεί δυσκολία στον ύπνο, όπως χρόνια αϋπνία ή υπερβολική υπνηλία. 

Ποιοι εμφανίζουν ναρκοληψία;Ποια είναι τα συμπτώματα της Διαταραχής Ύπνου λόγω Εργασίας κατά Βάρδιες (SWSD);

Δεν είναι απαραίτητο ότι κάθε εργαζόμενος σε βάρδιες υποφέρει από SWSD. Παρόλ’ αυτά τα πιο κοινά συμπτώματα της SWSD είναι η  δυσκολία στον ύπνο και η υπερβολική υπνηλία. Άλλα συμπτώματα που σχετίζονται με τη SWSD μπορεί να περιλαμβάνουν δυσκολία στη συγκέντρωση, πονοκεφάλους, κόπωση και έλλειψη ενέργειας. 

Ωστόσο, αν είστε εργαζόμενος σε βάρδιες και αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε απ’ αυτά τα συμπτώματα, θα πρέπει να μιλήσετε με το γιατρό σας. 

Ποιες είναι οι συνέπειες της Διαταραχής του Ύπνου λόγω Εργασίας σε Βάρδιες (SWSD) και ποιες οι μέθοδοι αντιμετώπισης;

Οι συνέπειες της SWSD περιλαμβάνουν: 

• Αυξημένα αυτοκινητιστικά ατυχήματα 

• Αυξημένα εργατικά ατυχήματα και μειωμένη απόδοση στην εργασία  

• Αυξημένη αναρρωτική άδεια 

• Αυξημένη ευερεθιστότητα ή προβλημάτα διάθεσης, 

Οι εργαζόμενοι σε βάρδιες πρέπει να είναι πρόθυμοι να έχουν τον ύπνο ως προτεραιότητα τους. Έτσι, οι παρεμβάσεις είναι κυρίως «συμπεριφορικές» και με έμφαση στους κανόνες υγιεινής του ύπνου, αλλά και φαρμακευτικές.